Василь Зеленчук: «На Херсонщині треба створювати вільні економічні зони»

19.12.2018

Ефективність економічного розвитку Україниобумовлюється інвестиційним кліматом. Вільніекономічні зони (ВЕЗ) – один з найдієвішихінструментів для залучення інвестицій, вважає перший заступник голови обласної ради Василь Васильович Зеленчук.

Але цей інструмент повинен запрацювати. До 2014 року в країні нараховувалося 11 вільних економічних зон. Втім, вони не виконували притаманних їмфункцій та не могли похвалитися високоюефективністю роботи. Більш менш якісно працювали лише три. У той же час у Польщі, у 14 вільних економічних зонах, реалізували 650 інвестиційних проектів, які залучили 4,8 мільярди доларівінвестицій, створили 63 тисячі робочих місць.

З 2014 року ситуація погіршилася. Вже п’ятий рік йде війна. Та економіку потрібно відновлювати, і для цього потрібні інвестиції. Вільні економічні зони – дієвий інструмент по залученню інвестицій в регіон. Та у української влади відсутністне чіткеусвідомлення ролі і значення таких утворень для розвитку економіки. Хоча у розвинених ринковихекономіках ВЕЗ ефективно залучає внутрішні і зовнішні інвестиційні ресурсив. До того ж, вони позитивно впливають на розвиток підприємницькоїактивності регіону, забезпечують вирішенняпроблеми зайнятості, збільшують бюджетнінадходження, поліпшують торговельний і платіжнийбаланси.

«Зараз є гостра необхідність створення вільних економічних зон для стимуляції економічної ситуації на Херсонщині. Вони визначення в Законі України «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 року, як державні інструментистимулювання міжнародного економічного співробітництва на базі залучення іноземних інвестицій. Тож треба ефективно використовувати ці інструменти» – говорить Василь Зеленчук

Він також розповів, як бачить поетапну роботу у цьому напрямку: по-перше, треба розробити державну програму, що включатиме в собі регламентацію процесів створення та розвитку спеціальних зон, по-друге, сформувати пріоритетиВЕЗ за видами діяльності. Це дасть змогу уникнути конкуренції між ВЕЗ України та налагодити співпрацю, дозволить розв’язати проблему існування різних підходів до процесу ліцензування, оподаткування та надання квот.

Наступною важливою умовою державної політикирозвитку ВЕЗ має стати формування дієвої системиінформаційного забезпечення. Доцільним, також буде створення державного контролюючого органу, який би делегував свої повноваження у відділи при обласних радах. Ці відділи здійснюватимутьсупровід інвестиційного об’єкту від моменту йогозаснування та проводитимуть експертизуможливостей проекту. Здійснивши всі ці заходи, Україні вдасться сформувати систему організованихвільних економічних зон та забезпечити їх надійнефункціонування.

До того ж Василь Васильович Зеленчук вважає, що закон від 1992 року дещо застарів, змінилися реалії, тож чітке і просте формулювання закону про вільні економічні зони і фінансова амністія могли б привести до економічного прориву в Україні.

Як приклад ефективності Василь Зеленчук назвав реалізацію цих механізмів у Китаї і в ОАЕ. Що зробив свого часу Китай? Став великим складальним виробництвом для всього світу. Україна теж може стати великим складальним виробництвом для Європи.

Деякі експерти вважають, що вільні економічні зони – це «чорні діри» української економіки, але проблеми у таких зонах в Україні були пов’язані з помилками реалізації, а не з неефективністю інструменту. Василь Зеленчук вважає, що уряд повинен створити робочу групу, яка визначить вільніекономічні зони і території пріоритетного розвитку,як «точки зростання» економіки.

В Парламенті зараз лежить законопроект про агломерації. Над ним теж можна б було попрацювати. Вільні економічні зони могли б у рамках теми агломерацій допомагати великим містам. Адже це нова організація простору навколо великих міст, процеси винесення виробництв. В Херсонській області багато землі і важливо забезпечити там людей роботою та інфраструктурою, а місцеві бюджети — дохідною частиною. Зараз питання вільних економічних зон у проект закону не включено. Але там є питання перерозподілу землі, бюджетів. Агломерація — це правильний розподіл чи зонування територій, ресурсів, людських у тому числі, на окремо взятій площі. Тож вільні економічні зони дуже органічно могли б бути вписані в цю структуру.

«Маю надію, що коли прийде до влади «Батьківщина», вона виправить цю помилку. Буде прийнятий, нарешті закон, у якому точно пропишуть передумови функціонування ВЄЗ, і вони запрацюють. Я особисто вважаю, що такі зони необхідно створювати у Херсонській області», – сказав Василь Зеленчук.


css.php